Андре Берже (André Berger)
(Acoz, 30.07.1942)

Чланство у САНУ
Одељење за математику, физику и гео-науке, инострани члан од 2.11.2006.

Област рада
климатологија, палеоклиматологија, нумеричко моделовање климатских система, метерологија и геологија квартара

Школска спрема
MIT, магистратура; Католички универзитет Louvain, докторат

Запослење
Католички универзитет Louvain (Директор Института за астрономију и геофизику Georges Lemaitre на Кат. унив. од 1978-2001.), на настави метеорологије и динамике климе

Чланство у другим академијама
Европска академија, 1989; Холандска академија, 1997; Краљевска академија Белгије, 2002; Француска академија наука, 2003; Краљевска академија наука, књижевности и уметности Белгије, 2004; Краљевско астрономско друштво, Лондон, 2003 и др.

Чланство у стручним удружењима
Европско геофизичко друштво, Међународни институт за науку, Америчка геофизичка унија, Европска унија геонаука, Светска асоцијаија научника Ettore Majorana, Асоцијација климатолога Европе, Друштво метеоролога Француске и др.

Уреднички рад
Уредник и члан редакционих одбора за: Nature, Transactions of the American Geophysical Union, Earth and Planetary Science, Solar Physics, Geology, Climate Change, Atmospheric Environment, Holocene, Climate Dynamics, Atmosphera.

Признања и награде
Витез легије части (Француска), Latsis (Европска фондација за науку, 2001), Norbert Gerbier-Mumm (Светска метеоролошка организација, 1994), Charles Lagrange (Белгијска академија наука и уметности, 1984), Награда геофизичке секције Друштва за физику Италије, 1980; Награда Министарства науке и културе Француске, 1975 и др.

?>