Драгош Цветковић
математичар
Сремска Митровица, 06.03.1941.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
Одељење природно-математичких наука: дописни члан од 12.12.1985. Одељење за математику, физику и гео-науке: редовни члан од 27.10.1994.

Област рада
теорија графова, комбинаторна оптимизација, дискретна математика

Запослење
професор универзитета: Електротехнички факултет у Београду (Катедра за примењену математику, шеф катедре 2004), редовни од 1986, научни саветник у Математичком институту САНУ од 2007.

Функције у САНУ
Заменик секретара Одељења за математику, физику и гео-науке од 30.10.1998; члан Председништва САНУ од 2007.

Приступна академска беседа
саопштење: Теорија спектара графова – теорија у којој се на специфичан начин преплићу математика и компјутерске науке. Глас / СаНУ. ОПМН. 353, 52 (1988) стр. 161-171. Беседа: Теорија графова, дискретна математика и рачунари. Глас / САНУ. ОПМН. 381:58 (1996) стр. 61-83. Беседа одржана 29.5.1995.

Уреднички рад
члан Редакционог одбора публикација Математичког института САНУ, публикација Електротехничког факултета, Серија математика, часописа Yugoslav Journal for Operations Research; уредник у Linear and Multilinear Algebra

Биографије и библиографије
Год./САНУ. 93 (1987) 361-372; 103 (1997) 333-344.

Признања и награде
Бројне повеље и плакете; dr hc Универзитета у Стирлингу

?>