Владица Цветковић
геолог
Аранђеловац, 19.06.1964.

дописни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
Одељење за математику, физику и гео-науке: дописни од 1. новембра 2012.

Област рада
петрологија, геохемија, геодинамика

Школска спрема
др геологије, Рударско-геолошки факултет у Београду, 1997.

Запослење
Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет. Редовни професор од 2008. Продекан за науку и маркетинг (2006-2009) и декан (2009-2012). У периоду 2004-2006. на сениор пост-докторској позицији на Универзитету у Салцбургу (Аустрија) као стипендиста програма ”Lise Meitner” Аустријског фонда за науку.

Чланство у стручним удружењима
Члан Управе Српског геолошког друштва. Члан панела за евалуацију Европске Комисије за FP7 (”ERC Starting Grant” и ”Marie Curie”).

Уреднички рад
Члан Научног одбора:’Geologica Carpathica’ (SCIe, Братислава, Словачка). Члан Уређивачког одбора:’Mineralogia’ (Краков, Пољска), ‘Геолошки анали Балканског полуострва’ (Београд), ‘Journal of Mining and Metallurgy, Section A: Mining’ (Бор, Србија). Члан Саветодавног одбора часописа ‘Geologica Balcanica’ (Софија, Бугарска). Екстерни члан Уређивачког одбора часописа ‘Slovak Geological Magazine’ (2006-2008).

Одбори
Члан Одбора за геодинамику САНУ. Председник Савета за геологију РТБ Бор.

Признања и награде
Награда ‘Милан Милићевић – инжењер геологије’ за младог геолога (1997). Награда Урeђивачког одбора часописа ”Lithos” (Elsevier), за један од 50 најцитиранијих радова за период 2003-2007, за рад: Cvetković, et al. (2004) Lithos, 73/3-4, 161-186.

?>