Ноел Дивал (Duval Noel)
археолог и историчар уметности
Chesnay, 24.12.1929.

инострани члан

Одељење историјских наука

 

Чланство у САНУ
Одељење историјских наука : инострани члан од 23.10.1997.

Област рада
касноантичка и ранохришћанска археологија, историја уметности, епиграфика

Школска спрема
др (државни докторат) Париз, Сорбона, 1967.

Запослење
професор универзитета: Лил, редовни од 1964; Париз, Сорбона, редовни од 1976. Директор истраживачких центара: Centre Alfred Merlin (Louvre), Centre Lenain de Tillemont (Sorbone)

Чланство у стручним удружењима
Археолошка понтификална академија, дописни члан; Немачки археолошки институт, члан.

Уреднички рад
Antiquite tardive, оснивач; Старинар, члан редакције; Sirmium, редактор бројева: 4,7,8.

Биографије и библиографије
Предлози за избор иностраних чланова. Београд : САНУ, 1997 (селективна библиографија)

Признања и награде
dr hc : Универзитет у Женеви. Орден савезне заставе са златним венцем (Југославија)

?>