Милош И. Ђуран
хемичар
Казанци (код Босанског Грахова), 24.07.1952.

дописни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
Одељење хемијских и биолошких наука: дописни члан од 5. новембра 2015.

Област рада
Координациона, бионеорганска и медицинска неорганска хемија.

Школска спрема
Доктор хемијских наука, Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу, 1985; Постдокторске студије: Институт за хемију Универзитета у Лајдену, Холандија, 1989-1990; Биркбек колеџ Универзитета у Лондону, 1992-1994.

Запослење
Професор на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу, редовни професор од 2001; Управник Института за хемију, 1987-1989; Продекан за финансије, 1998–2001; Проректор за наставу Универзитета у Крагујевцу, 2001; Ректор Универзитета у Крагујевцу, 2004–2009.

Приступна академска беседа
Медицинска неорганска хемија: комплекси злата(III) са пептидима као потенцијални антитуморски и антимикробиолошки агенси, на VI седници Одељења 2016.

Чланство у стручним удружењима
Члан Српског хемијског друштва; Члан Међународног борда за хемију и биологију земаља централне Европе, серија конференција; Члан Националног савета за науку и технолошки развој Републике Србије, 2009-2015.

Уреднички рад
Члан уређивачког одбора за часопис Metal-Based Drugs, 1994-1996; Подручни уредник за неорганску хемију за часопис Journal of the Serbian Chemical Society од 2009. године.

Признања и награде
Заслужни члан Српског хемијског друштва за допринос раду друштва, 2014.

?>