Ласло Форо (László Forró)
физичар
Бачко Петрово Село, 1955

инострани члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
Одељење за математику, физику и гео-науке: инострани члан од 1. новембра 2012.

 

?>