Драго Грденић
хемичар
Крижевци (Лика), 31.08.1919.

инострани члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
Одељење природно-математичких наука: члан ван радног састава од 12.12.1985. Поднео захтев да буде разрешен чланства у САНУ писмом од 19.9.1991. Одељење хемијских и биолошких наука: инострани члан од 17.12.1998.

Област рада
неорганска хемија и хемија органометалних једињења

Школска спрема
др хемијских наука, ПМФ Универзитета у Загребу, 1951.

Запослење
професор универзитета: ПМФ Универзитета у Загребу, редовни од 1960.

Чланство у другим академијама
ЈАЗУ, редовни члан од 1973, секретар 1973-1975; САЗУ, дописни члан од 1976; АНУ БиХ, 1975.

Чланство у стручним удружењима
Хрватско хемијско друштво, председник 1970-1972; Енглеско хемијско друштво, 1955; Америчко хемијско друштво, 1962; Југословенски центар за кристалографију ЈАЗУ, оснивач и председник од 1966.

Уреднички рад
Извештај Југословенског центра за кристалографију, гл. ур; Природа, одг. ур. 1948-1955; Croatica chemica acta; Inorganica chemica acta.

Признања и награде
Награда Руђер Бошковић, 1961; Награда града Загреба, 1975 Орден заслуга за народ са златном звездом, 1979. итд.

?>