Јасмина Грковић-Мејџор
филолог/лингвиста
Станишић, 23.02.1959.

редовни члан

Одељење језика и књижевности

 

Чланство у САНУ
Одељење језика и књижевности: дописни члан од 5. новембра 2009.; редовни од 5.новембра 2015.

Област рада
филологија / лингвистика: старословенски језик, српскословенски језик, историјска синтакса, историјска семантика, упоредна граматика, палеославистика.

Школска спрема
др, Филозофски факултет у Новом Саду, филологија, 1990.

Запослење
професор на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду на Одсеку за српски језик и лингвистику, редовни професор од 2000.

Функције у САНУ
члан Извршног одбора Огранка САНУ у Новом Саду; председник Старословенског одбора САНУ; члан Одбора за етимологију САНУ и Одбора за српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија САНУ; члан Одбора за универзитетско образовање САНУ; члан Стручне редакције (област филологија/лингвистика) за израду Српске енциклопедије.

Приступна академска беседа
Појам здравља у индоевропским језицима, 19.05.2010.

Чланство у стручним удружењима
стални члан-сарадник Матице српске; члан Друштва за античке студије Србије; члан Европског лингвистичког друштва.

Уреднички рад
Главни и одговорни уредник часописа Зборник Матице српске за филологију и лингвистику; члан редакције часописа Slovene. International Journal of Slavic Studies; члан редакције часописа Wiener Slavistisches Jahrbuch

Одбори
члан Одбора Одељења за књижевност и језик Матице српске; члан Управног одбора Матице српске; секретар Његошевог одбора Матице српске.

?>