Иван Гутман
хемичар
Сомбор, 02.09.1947.

редовни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
Одељење природно-математичких наука: дописни члан од 15.12.1988; редовни Одељење хемијских и биолошких наука, дописни члан од 15.12.1988., редовни члан од 23.10.1997.

Област рада
рачунарска (теоријска) органска хемија; физичка хемија; методологија и историја хемије

Школска спрема
др хемијских наука, ПМФ Универзитет у Загребу, 1973; др математичких наука Електротехнички факултет у Београду, 1975.

Запослење
професор универзитета, ПМФ у Крагујевцу, редовни од 1984.

Приступна академска беседа
саопштење: Зависност физичко-хемијских особина супстанци од молекулске структуре: пример укупне П-електронске енергије. Глас / САНУ . ОПМН. 362 : 55 (1990) 81-91. Беседа: Хемија и алгебра. Одржана 1.10.1998.

Чланство у стручним удружењима
Српско хемијско друштво (члан Секције за теоријску хемију)

Уреднички рад
Flogiston; Hemijski pregled; Journal of the Serbian Chemical Society; Communications in Mathematical Chemistry; Polycyclic Aromatic Compounds; International Journal of pure and Applied Mathematical Sciences; Kragujevac Journal of Science, главни уредник; MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry, главни уредник

Биографије и библиографије
Год. / САНУ 95 (1989) 467-491; 104 (1998) 363-385; 112 (2006).

?>