Александар Ивић
математичар
Београд, 06.03.1949.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
Одељење природно-математичких наука: дописни члан од 15.12.1988;
Одељење за математику, физику и гео-науке: редовни члан од 26.10.2000.

Област рада
аналитичка теорија бројева

Школска спрема
др математичких наука Природно-математичког факултета у Београду, 1975.

Запослење
професор универзитета: Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, редовни професор од 1988.

Приступна академска беседа
Саопштење: Неки новији резултати теорије Риманове зета-функције. Глас / САНУ. ОПМН. 362 : 55 (1990) 63-72. Беседа: Расподела нула зета-функције. Беседа одржана 24.5.2001.

Чланство у стручним удружењима
Математички институт, члан од 1973.

Уреднички рад
Publications de lѣInstitut mathematique, члан редакционог одбора.

Биографије и библиографије
Год. / САНУ 95 (1989) 449-456; 104 (1998) 423-427; 112 (2006) 363-367.

?>