Завиша Јањић
метеоролог
Чачак, 26.02.1949.

дописни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
Одељење природно-математичких наука: члан ван радног састава од 23. 10.1997. Одељење за математику, физику и гео-науке: дописни члан од 8.06.2000.

Област рада
метеорологија

Школска спрема
др природних знаности, Свеучилиште у Загребу, 1977.

Запослење
професор универзитета: Физички факултет Универзитета у Београду, редовни професор од 1990; Од 1973. на разним функцијама у Савезном хидромет. заводу; Вашингтон, САД, Универзитетска корпорација за атмосферска истраживања(UCAR): 1987, 1989-1990, 1994-97.

Приступна академска беседа
саопштење: Нови приступ развоју нехидростатичких атмосферских модела. (САНУ, 10.10.2001)

Чланство у стручним удружењима
Комисија за атмосферске науке Светске метереолошке организације; Међународни савет научних унија; Научни саветодавни комитет Европског центра за средњорочну прогнозу времена, итд.

Биографије и библиографије
Год/САНУ 108 (2002) 385-394.

Признања и награде
Награда Светске метеоролошке организације за подстицај младих научника, 1978; Боривоје Добриловић Trust Fund Award research in Meteorologу.

?>