Вацлав Клаус (Václav Klaus)
економиста
Праг, 19.06.1941.

инострани члан

Одељење друштвених наука

 

Чланство у САНУ
Одељење друштвених наука: инострани члан од 5. новембра 2009.

?>