Милосав Марјановић
математичар
Крстац (код Никшића), 24.08.1931.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
Одељење природно-математичких наука: дописни члан од 22.04.1976; редовни члан од 25.04.1991. Одељење за математику, физику и гео-науке: редовни од 8.06.1998.

Област рада
општа топологија, математичка анализа

Школска спрема
др математичких наука, Природно-математички факултет у Београду, 1964.

Запослење
професор универзитета: редовни професор на Математичком факултету у Београду, до 1996.

Функције у САНУ
саопштење: О одређивању тополошких типова простора затворених скупова. Глас / САНУ. Одељење природно-математичких наука. 300 : 40 (1976) 136-138. Беседа: Тополошка класификација простора затворених скупова. Глас / САНУ. Одељење природно-математичких наука. 371 : 57 (1993) 15-27. Беседа одржана 11.5.1992.

Биографије и библиографије
Год. / САНУ 84 (1978) 451-453.; 94 (1988) 439-440.; 103 (1997) 329-330.; 112 (2006)

Признања и награде
Октобарска награда Београда, 1975.; Повеља Математичког института у Београду, 1986.; Признање са плакетом ПМФ-а у Београду, 1988.

?>