Миодраг Матељевић
математичар
Ваљево, 28.11.1949.

дописни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
Одељење за математику, физику и гео-науке: дописни од 1. новембра 2012. године ; члан је редакција више научних часописа : Filomat, Applicable Analysis and Discrete Mathematics,The Journal of Aanalysis I Publications de L”Institut Mathematique . Члан је Матичног одбора за математику и механику при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Област рада
комплексна анализа, хармонијска анализа, квазиконформна пресликавања, Teichmuller-ови проблеми.

Запослење
Редовни професор Математичког факултета од 1995. године. Шеф Катедре за комплексну анализу ; продекан од 1995. године; за декана други пут биран 2011. године.

Признања и награде
Добитник је Награде града Београда 2006. за уџбеник-монографију “Комплексне функције 1&2” ; Награде Департмана за математику Индијског института за технологију у Мадрасу, ченај, Индија 2009; Награде “Проф. Др Војислав Стојановић” Удружења универзитетских наставника и научника Србије, 2010.

?>