Славко Ментус
физикохемичар
Сарајево, 28. 7. 1946.

редовни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
Одељење хемијских и биолошких наука, дописни члан од 5 новембра 2009.; редовни од 5 новембра 2015.

Област рада
физичка хемија и електрохемија неводених средина, електрохемијска кинетика, електродни материјали за конверзију енергије

Школска спрема
Доктор физичкохемијских наука 1975, Природно-математички факултет Универзитета у Београду

Запослење
професор универзитета; Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију, редовни професор од 1995.; декан у периоду 2004-2009.

Чланство у стручним удружењима
Српско хемијско друштво, Друштво физикохемичара Србије, Друштво за истраживање материјала Србије, International Society of Electrochemistry, The Electrochemical Society (Pennington, USA)

Уреднички рад
Гласник хемичара и технолога Републике Српске члан уређивачког одбора; Flogiston члан уређивачког одбора; Ecologica- часопис Друштва за заштиту животне средине Србије Ecologica члан тима одговорних уредника

Одбори
Одбор за физичку хемију Одељења хемијских и биолошких наука

Признања и награде
повеља „Др Војислав К Стојановић“ УУПН Србије , награда Привредне коморе Београда за иновациони рад,захвалнице издавачких кућа Elsevier, Springer, American Chemical Society Publications и Royal Society of Chemistry Publishing, за рецензентски рад

?>