Федор Месингер
метеоролог
Сремска Митровица, 07.03.1933.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
Одељење природно-математичких наука: дописни члан од 15.12.1983; Одељење за математику, физику и гео-науке: дописни од 8.06.1998; редовни од 26.10.2000.

Област рада
метеорологија

Школска спрема
др метеоролошких наука, Природно – математички факултет у Београду, 1960.

Запослење
професор универзитета: Природно-математички факултет у Београду, редовни од 1980. У пензији.

Приступна академска беседа
саопштење: Прогноза времена као математичко-физички проблем. Глас / САНУ. 349 (1987). Беседа: Нумеричка прогноза времена: проблем, где смо и шта можемо да очекујемо? Поуке од Ета модела. Беседа одржана 24.5.2001. Bulletin CXXIV de l’Académie serbe des sciences et des arts – 2003. Classe des sciences mathématiques et naturelles, Sciences naturelles, No 40, 25-61.

Чланство у другим академијама
Европска академија, Лондон, 1990.

Чланство у стручним удружењима
Метеоролошко друштво Србије; Америчко метеоролошко друштвo.

Уреднички рад
Meteorology and Atmospheric Physics; Monthly Weather Review. Зборници радова међународних симпозијума САНУ посвећених обележавању годишњица рођења Милутина Миланковића, 2004. и 2009. године.

Биографије и библиографије
Год. / САНУ 91 (1985) 287-291; 92 (1986) 463-465; 103 (1997) 481-487.

Одбори
Одбор за доделу Вилхелм Бјеркнесове медаље Европског друштва за гео-наукe; Међуодељењски одбор САНУ за климатски систем Земље и дело Милутина Милаковића.

Признања и награде
Награда “Боривоје Добриловић” Светске метеоролошке организације; Повеља Савезног хидрометереолошког завода, 1997; Признање са плакетом ПМФ-а, 1988; звање „fellow“ Америчког метеоролошког друштва, 2000; Вилхелм Бјеркнесова медаља Европског геофизичког друштва, 2001. (www.egu.eu/egs/medalists/mesinger01.htm)

?>