Градимир Миловановић
математичар
Зоруновац, 02.01.1948.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
Одељење за математику, физику и гео-науке, дописни од 2.11.2006.; редовни члан од 1.11.2012.

Област рада
нумеричка анализа и теорија апроксимација

Школска спрема
др математичких наука, Универзитет у Нишу 1976; дипломирао на Електронском факултету у Нишу, смер за рачунарство, 1971.

Запослење
професор универзитета: Електронски факултет у Нишу, редовни од 1986 (декан Електронског факултета у Нишу (2002-2004), ректор Универзитета у Нишу (2004-2006), декан Факултета за компјутерске науке Мегатренд универзитета у Београду (2008-2011)); научни саветник у Математичком институту САНУ од 1.11. 2011.

Функције у САНУ
Заменик секретара Одељења за математику, физику и гео-науке од 18.03.2011.

Приступна академска беседа
Квадратурни процеси и нове примене (Quadrature processes and new applications). Bulletin / ASSA. Classe des sciences mathematiques et naturelles. Sciences mathematiques. ISSN 0561-7332. 145 : 38 (2013) 83–120. Приступна беседа у САНУ, одржана 20. маја 2013. године.

Чланство у стручним удружењима
Научно друштво Србије, члан од 1996, потпредседник од 2002; Друштво математичара Србије, члан Управног одбора, 2002-2006; American Mathematical Society (AMS), члан; Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM),члан; Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM), члан

Уреднички рад
Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Associate Editor, 2010-; Publication Mathématique Belgrade, главни уредник, 2011-; Journal of Inequalities and Applications, Springer, Associate Editor, 2016-; Optimization Letters, Springer, Associate Editor, 2010-; уредник Bulletin-a САНУ математичке садржине, 2015-; Mathematical Problems in Engineering, Hindawi, члан редакције, 2009-2014; Facta Universitatis: Series Mathematics and Informatics, оснивач и уредник, 1986-; Applicable Analysis and Discrete Mathematics, члан редакције; FILOMAT, члан редакције; Mathematica Balkanica, члан редакције; Journal of Numerical Analysis and Approximation Theory, Editor; Studia Universitatis Babeş-Bolyai Mathematica, члан редакције; Novi Sad Journal of Mathematics, члан редакције; Yugoslav Journal of Operations Research, члан редакције; Kragujevac Journal of Mathematics, члан редакције.

Признања и награде
Годишња Награда Универзитета у Нишу, 1985; Награда града Ниша за допринос развоју науке, 1988; Златна плакета Универзитета у Нишу, 1995; Монографија “Approximation and Computation – In Honor of Gradimir V. Milovanovic” (W. Gautschi, G. Mastroianni, Th.M. Rassias, eds.), Springer-Verlag, 2011. Златна плакета Универзитета у Нишу, 1995; Годишња Награда Београда у области природних и техничких наука, 2015.

?>