Стеван Пилиповић
математичар
Нови Сад, 24.05.1950.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
Одељење за математику, физику и гео-науке: дописни члан од 30.10.2003; редовни члан од 05.11.2009.

Област рада
Уопштене функције и хиперфункције, Псеудодиференцијални оператори, Микролокална анализа, Линеарне и нелинеарне једначине са сингуларитетима, Стохастичке једначине

Школска спрема
др, Природно-математички факултет у Новом Саду

Запослење
професор универзитета:Природно-математички факултет у Новом Саду, редовни од 1987.

Функције у САНУ
Управник Одељења за математику Математичког института САНУ; председник Огранка у Новом Саду од марта 2015.

Чланство у стручним удружењима
Председник Комисије за математику у Министарству науке до 2006. Члан Националног савета за науку. Управник Одељења за математику у Математичком институту САНУ. Члан Друштва математичара Србије, Америчког Математичког друштва и Лондонског Математичког друштва. Ривјуер за Америчко математичко друштво.

Уреднички рад
Int. Transf. Spec. Funct. – Integral transforms and Special Functions (Taylor & Francis); Publ. Inst. Math. – Publications de l`Institut Mathematique (МИ САНУ, Београд); Journal of Pseudodifferential Operators and Applications (Birkhäuser); NSJOM – Novi Sad Journal of Mathematics (ПМФ, Нови Сад); Math. Montisnigri – Mathematica Montesnigri (ПМФ, Подгорица).

Одбори
Члан Одбора за Финасије у САНУ

Признања и награде
Октобарска награда града Новог Сада 1995.

?>