Предраг Пипер
филолог
Београд, 20.08.1950.

редовни члан

Одељење језика и књижевности

 

Чланство у САНУ
За дописног члана САНУ изабран је 30. октобра 2003.\nЗа редовног члана САНУ изабран је 1. новембра 2012.

Област рада
Граматичка и лексичка семантика у српском и другим словенским језицима, историја словенске филологије и лингвистичка теорија.

Школска спрема
др, Филозофски факултет у Новом Саду /група за руски језик и књижевност; /Доктор филолошких наука (1981).

Запослење
На Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду асистент (од 1974) и доцент (од 1983). На Филолошком факултету Универзитета у Београду је доцент (од 1987) ванредни професор (1989) и редовни професор (1991).
Предавао је на универзитетима у Задру, Вороњежу, Иванову, Љубљани, Москви, Нишу, Петрограду, Сапору, Сеулу, Скопљу.

Функције у САНУ
Секретар Одељења језика и књижевности, члан Председништва САНУ, потпредседник Уређивачког одбора Српске енциклопедије, члан Издавачког одбора, Управног одбора Фонда за истраживања у науци и уметности, председник Одбора за српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима и члан Одбора за српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија Одељења језика и књижевности, члан Комисије САНУ за стратегију научног рада, председник УО Фонда “Ђорђе Зечевић” за заштиту и унапређивање ћирилице, члан УО Фонда “Никола Трајковић” за младе књижевнике.
Члан је Научног већа Института за српски језик САНУ и сарадник је на пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика Института за српски језик САНУ.

Приступна академска беседа
Перспективе савременог српског књижевног језика (22. маја 2013).

Чланство у стручним удружењима
Почасни члан Славистичког друштва Србије; члан Комисије за проучавање граматичке структуре словенских језика Међународног славистичког комитета (1983-2013) и председник те комисије (2008-2013); потпредседник Међународне асоцијације професора руског језика (1985-2000).

Уреднички рад
Потпредседник је Уређивачког одбора Српске енциклопедије. Главни је уредник часописа Јужнословенски филолог. Члан је уредништава и уређивачких савета неколико иностраних научних часописа.

Биографије и библиографије
Год./САНУ. 110 (2004); Год./САНУ. 118 (2012)

Признања и награде
Плакета почасног члана Бугарског русистичког друштва (Софија, 1990), Орден пријатељства међу народима (Москва, 1990), награда „Павле Ивић“ Славистичког друштва Србије (с коауторима Синтаксе савременога српског језика, Београд 2007) и 2014. (са академиком Иваном Клајном, за Нормативну граматику српског језика), почасни члан Славистичког друштва Србије 2010.

?>