Ђорђе Шијачки
физичар
Нови Сад, 13.06.1947.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
Одељење за математику, физику и гео-науке: дописни члан од 30.10.2003; редовни члан од 05.11.2009.

Област рада
теоријска физика; математичка физика, физика елементарних честица, теорија гравитације

Школска спрема
др. Duke University, 1974; дипломирао на Електротехничком факултету у Београду, Одсек за техничку физику, 1969.

Запослење
научни саветник: Институт за физику у Београду од 1988; професор универзитета: Физички факултет у Београду, редовни од 1990.

Приступна академска беседа
Светски спинори у физици честица и гравитације

Чланство у другим академијама
World Academy of Art and Science, 2009; Academia Europaea (London), 2011.

Чланство у стручним удружењима
European Physical Society, International Association of Mathematical physics. Друштво физичара Србије.

Уреднички рад
Зборник радова међународног симпозијума САНУ посвећеног обележавању годишњица рођења Милутина Миланковића, 2009. године. Свеске физичких наука СФИН, члан издавачког савета. Рецензент часописа: Physical Review, Physics Letters B, Journal of Mathematical Physicѕ, Journal of Physics A.

Биографије и библиографије
Годишњак / САНУ. 111 (2005) 385-395; 117 (2011) 353-357.

Одбори
Одбор за физику, метеорологију и астрономију; Међуодељењски одбор за климатске промене и дело Милутина Милаковића; Одбор за универзитетско образовање, председник; Међуодељењски одбор за стратегију и научни рад; Одбор за обележавање 170 година Академије, председник; Комисија за задужбине; Комисија за сарадњу САНУ и Универзитета у Београду.

Признања и награде
Изабран је за члана Светске академије за уметност и науку

?>