Богдан Шолаја
хемичар
Београд, 08.07.1951.

редовни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
Одељење хемијских и биолошких наука, дописни од 2.11.2006.; редовни члан од 1.11.2012.

Област рада
органска хемија, медицинска хемија и хемија природних производа.

Органска хемија: синтеза, испитивање механизама и нове реакције; синтетичке апликације органоалуминијумових једињења.

Медицинска хемија: тетраоксациклохексани – синтеза, антималаријско и антитуморско дејство и особине; хлораминохинолини – антималаријско дејство и дизајн инхибитора ботулинум неуротоксина; стероидни хинони и њихови деривати – антитуморско дејство. Дизајн, синтеза, активност и испитивање механизма деловања нове класе инхибитора вируса еболе. Лајшманија – активност и испитивање механизма деловања нове класе инхибитора. Примена природних производа и њихових деривата као носилаца фармакофора.

Школска спрема
диплома, магистратура и докторат, Природно-математички факултет, Универзитет у Београду, 1975, 1978, 1984; постдокторске студије на Институту за органску хемију Универзитета у Цириху, 1985-1987.

Запослење
професор Хемијског факултета у Београду, редовни; продекан 1992, 1996-1998; председник савета, 2003-2005; пензионисан 2016. Члан Националног савета за науку и технолошки развој Републике Србије. Директор Иновационог центра Хемијског факултета Универзитета у Београду 2009-2017.

Функције у САНУ
Председник Комисије за задужбине, члан Одбора за науку САНУ.

Приступна академска беседа
Од органске хемије до лека, 21. мај 2013.

Чланство у стручним удружењима
Швајцарско хемијско друштво, члан од 1986; Америчко хемијско друштво, члан од 1987; Српско хемијско друштво, члан од 1975; председник од 2005-2009.

Уреднички рад
Journal of the Serbian Chemical Society, члан уређивачког одбора.

Признања и награде
Заслужни члан Српског хемијског друштва, 1993. почасни члан 2009. Медаља за трајан и изванредан допринос науци, Српско хемијско друштво, 2015.

?>