Момчило Спремић
историчар
Доња Бадања, 29.08.1937.

редовни члан

Одељење историјских наука

 

Чланство у САНУ
Одељење историјских наука: дописни члан од 30.10.2003; редовни члан од 05.11.2009.

Област рада
историја средњег века

Школска спрема
докторирао на Филозофском факултету у Београду, 1969

Запослење
редовни професор и шеф катедре за Општу историју средњег века и Помоћне историјске науке на Филозофском факултету Универзитета у Београду

Чланство у стручним удружењима
члан Управног одбора српског удружења ѣѣДанте Алигијериѣѣ ; члан извршног савета (Conseil executif) Европског друштва културе (Société européenne de culture) ; члан Управног савета (Conseil de direction) Међународног друштва историчара Медитерана (Société Internationale des Historiens de la Mediterranée)

Биографије и библиографије
Год./САНУ. 110 (2004) 599-624

Одбори
члан Одбора за средњи век

Признања и награде
признања: Октобарска награда града Београда; Награда за науку Вукове задужбине; Награда из Фонда Душана Баранина; Златни кључ града Смедерева одликовања: Cavaliere Ufficiale dellѣOrdine Al Merito della Repubblica Italiana (Званични витез реда заслужан за Републику Италију – доделио Председник Републике Италије)

?>