Милена Стевановић
молекуларни биолог
Ресавица, 29.08.1959.

редовни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
Одељење хемијских и биолошких наука: дописни члан од 5.новембра 2009.; редовни од 5.новембра 2015.

Област рада
хумана молекуларна генетика

Школска спрема
др биолошких наука, Природно – математички факултет Универзитета у Београду, 1990; постдоктор Краљевског института за проучавање канцера у Лондону, 1991-1992 и Одељења за генетику Универзитета у Кембриџу, 1992-1994.

Запослење
Научни саветник Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство од 2000. (руководилац Лабораторије за хуману молекуларну генетику од 1994.).

Приступна академска беседа
саопштење: SOX гени: структура, регулација експресије и функција, на III скупу Одељења 2010.

Чланство у стручним удружењима
Српско биолошко друштво (члан Управног одбора); Национални комитет за биоетику Комисије за сарадњу са Унеском Р.Србије, са седиштем у САНУ; Друштво генетичара Србије; Српско друштво за неуронауке; Српско друштво за митохондријалну и слободно-радикалску физиологију; Eastern European Molecular Biology and Genetics Network.

Уреднички рад
Balkan Journal of Medical Genetics, члан уређивачког одбора од 1999.

Биографије и библиографије
Год./САНУ 116 (2010) 375-394.

 

?>