Владимир Стевановић
биолог
Београд, 04.12.1947.

редовни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
Одељење хемијских и биолошких наука: дописни члан од 2. новембра 2006.; редовни члан од 1.11.2012.

Област рада
екологија и географија биљака, флористика, екологија вегетације, процена и заштита биодиверзитета

Школска спрема
Природно-математички факултет – група за биологију

Запослење
Биолошки факултет, редовни од 1999

Чланство у стручним удружењима
OPTIMA; INTECOL; Српско биолошко друштво; Друштво еколога Србије (био је председник); Друштво биосистематичара Југославије;

Уреднички рад
члан редакционих одбора:Phytologia Balcanica (БАНУ, Софија), Botanika Chronika (Грчка); члан редакције: Екологија, Заштита природе

Одбори
члан Одбора за флору и вегетацију САНУ

?>