Веселинка Шушић
лекар
Београд, 11.05.1934.

редовни члан

Одељење медицинских наука

 

Чланство у САНУ
Одељење медицинских наука: дописни члан од 12.12.1985; редовни члан од 23.10.1997.

Област рада
физиологија и неурофизиологија

Школска спрема
др медицине, Медицински факултет у Београду, 1970.

Запослење
професор универзитета: Медицински факултет у Београду, редовни од 1982; Институт за физиологију Медицинског факултета

Функције у САНУ
Заменик секретара Одељења медицинских наука од 29.05.1996; потврђена 8.06.2000.; секретар Одељења медицинских наука, изабрана 26. октобра 2007.

Приступна академска беседа
саопштење: Ендогени пептиди спавања : делта пептид спавања, штампано под насловом: Ендогени хипногени фактори. Глас / САНУ. ОМН. 357, 38 (1990) 79-88. Беседа: Приступи студирању функције спавања. Беседа одржана 1.10.1998., објављена у: Глас / САНУ. ОМН. 399 : 48 (2005) 1-10 под насловом Приступ Изучавању функције спавања.

Чланство у стручним удружењима
Српско лекарско друштво; Медицинска академија Српског лекарског друштва; Суд части Српског лекарсог друштва, председник за Београд, Друштво физиолога Југославије; Друштво биолога Југославије; International Brain Research Organization; Аssociation for Psychophysiological Study of Sleep; European Society for Sleep итд.

Уреднички рад
члан уређивачког одбора часописа: Медицинска истраживања; Неуропсихијатрија; Sleep Reviews, Los Angeles; Acta biologiae et medicinae experimentalis

Биографије и библиографије
Год. / САНУ. 92 (1986) 503-514; 103 (1997) 489-498.

Одбори
МО одбор за биологију хумане репродукције

Признања и награде
Октобарска награда Београда (за монографију “Будност, спавање и сањање); Добила награду за животно дело од Српског лекарског друштва

?>