Миха Тишлер
хемичар
Љубљана, 18.09.1926.

инострани члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
Одељење природно-математичких наука : члан ван радног састава од 16.11.1978. Одељење хемијских и биолошких наука: инострани члан од 17.12.1998.

Област рада
органска хемија

Школска спрема
др хемијских наука, Универзитет у Љубљани, 1955.

Запослење
професор универзитета: Факултет за природне науке и технологију у Љубљани, редовни од 1964.

Чланство у другим академијама
САЗУ, дописни од 1970, редовни од 10.03.1977; ЈАЗУ, дописни од 1979; New York Academy of Sciences, члан од 1979.

Чланство у стручним удружењима
International Society of Heterocyclic Chemistry; American Chemical Society; Chemical Society, London; American Association for the Advancement of Science; Hrvatsko kemijsko društvo, Slovensko kemijsko društvo; Унија хемијских друштава СФРЈ.

Уреднички рад
Journal of Heterocycles; Advances in Heterocyclic Chemistry; Organic Preparations and Procedure International; Croatica Chemica Acta; Vestnik Slovenskega kemijskega društva.

Признања и награде
Награда Склада Бориса Кидрича, 1962; Награда Борис Кидрич

?>