Светлана Михајловна Толстој (Светлана Михайловна Толстая)
филолог
Москва, 14.12.1938.

инострани члан

Одељење језика и књижевности

 

Чланство у САНУ
Одељење језика и књижевности: инострани члан од 26.10.2000.

Област рада
славистика (етнолингвистика, фолклор)

Школска спрема
др словенске филологије, Москва

Запослење
професор универзитета: Државни универзитет у Москви; Институт за славистику РАН, руководилац сектора за етнолингвистику и фолклор

Чланство у стручним удружењима
Међународни комитет слависта

Уреднички рад
“Славјанскије древности”, редактор енциклопедијског речника; “Живаја старина”, члан редакције часописа; “Известија Отделенија литератури и јазика” РАН, члан редакције; “Etnolingwistyka”, члан редакције; “Славјански и балканскиј фолклор”.

?>