Вељко Влаисављевић
лекар
Љубљана, 30.01.1950.

инострани члан

Одељење медицинских наука

 

Чланство у САНУ
Одељење медицинских наука: инострани члан од 30.10.2003.

Област рада
хумана репродукција

Школска спрема
Медицински факултет у Љубљани, 1974; специјализација из гинекологије и породиљства, 1980.

Запослење
директор Одељења за репродуктивну медицину и гинеколошку ендокринологију Опште болнице у Марибору

Одбори
МО за биологију и репродукцију човека

?>