Молба представника народа из Старе Србије кнезу Михаилу Обреновићу 6.августа 1859.
/АСАНУ, Историјска збирка, бр. 8795/

Збирке Архива САНУ

У оквиру Архива САНУ се налазе следеће збирке изузетно вредне архивске грађе:
Стара збирка, или Збирка рукописних и старих штампаних књига од XIII до XIX века;
Историјска збирка с 15180 сигнатура и грађом од средњег века до наших дана;
Етнографска збирка с 485 инвентарских јединица збирки етнографске грађе;
Оријентална збирка с 262 рукописне и штампане књиге и 92 докумената на турском, персијском и арапском језику од XV до XX века.

У архиву се налази и Кабинет за медаље основан 1997. године који садржи предмете и документа у виду медаља, плакета, ордења, повеља, диплома, захвалница итд. који су додељивани или се додељују Српској академији наука и уметности, њеним члановима или другим истакнутим личностима. До јуна 2017. године у Инвентар је уписано 720 инвентарских јединица.