Изложбе у Библиотеци САНУ

Стална изложба на улазу у Библиотеку обухвата кратак приказ изабраних најстаријих и уникатних издања из збирке Библиотеке САНУ, као и књиге и предмете из неких од легата који се такође чувају у Библиотеци.
Од отварања реновиране Библиотеке САНУ марта 2017. године, новина су и камерне изложбе поводом јубиларних годишњица рођења преминулих чланова, од Српског ученог друштва до данашње Српске академије наука и уметности, као и изложбе које тематски прате научне скупове, трибине, предавања, конференције и друге догађаје у САНУ.
Изложбе се смењују сваког месеца а могу се посетити радним данима од 8 до 20 часова у Библиотеци САНУ.
У холу Библиотеке редовно се излажу најновија издања САНУ, као и избор најновијих и најзначајнијих наслова које је Библиотека набавила разменом са сродним установама и институцијама у иностранству.

ИЗЛОЖБА У ТОКУ

Димитрије Тирол (1793–1857–2018)

Димитрије Тирол рођен је у Чакову 31. маја 1793. године. Био је писац, преводилац, лингвиста и издавач. Управљао је српским школама у Темишвару и био је инспектор Државне штампарије у Београду. За правог члана Друштва српске словесности именован је 1842. године као и за члана управе са звањем казначеја.  Димитрије Тирол поклонио je првих 14, а затим још 75 књига Библиотеци Друштва српске словесности које представљају прву збирку данашње Библиотеке САНУ. Умро је у Темишвару 18. марта 1857. године.
Изложба се може погледати до 27. Априла.