Љубомир Ковачевић (1848–1918–2018)

(Петница, 4/16.1.1848 - Врњачка Бања, 19.11/2.12.1918) Био је историчар и политичар. Радио је као професор Велике школе и министар просвете и црквених послова. Редовни члан СУД је од 20. X 1880, а прави члан СКА постаје 5. IV 1887. Изложба се одржава од 7 до 23. мартa.

Матија Бан (1818–1903–2018)

Петрово село код Дубровника, 16.12.1818 - Београд, 1/14.3.1903 Био је књижевник, песник и драмски писац. Радио је као учитељ језика у грчким школама (Цариград и Бруса), васпитач кћери кнеза Александра Карађорђевића, професор Лицеја (Београд), шеф пресбироа. Редовни члан ДСС је од 12. I 1858, наименован 29. VII. 1864. за редовног члана СУД, а прави члан СКА постаје 5. IV 1887. Изложба је одржана од 14. фебруара до 2. марта.

Стеван Бошковић (1868–1957–2018)

(Зајечар, 10. мај 1868 - Београд, 9. мај 1957) Поводом 150 година од рођења. Био је официр и геодета, генерал и начелник Војно-географског института у Београду и професор на Војној академији. Дописни члан постаје од 15. фебруара 1932, а редовни од 10. јуна 1955. Године. Oд 17. јануара до 9. фебруара 2017. године.  

Мило Милуновић (1897-1967-2017)

Цетиње, 6. август 1897 – Београд, 11. фебруар 1967) Поводом 120 година од рођења. Био је сликар и професор на Академији ликовних уметности у Београду. Дописни члан Академије постаје од 14. новембра 1950, а њен редовни члан од 30. јануара 1950. године. Oд 6. до 29. децембра 2017. године.  

Вељко Петровић (1892-1975-2017)

(Сомбор, 5. фебруар 1884 – Београд, 27. јул 1967) Поводом 125 година од рођења. Био је књижевник и историчар уметности. Директор Народног музеја у Београду постаје 1944. Дописни члан Академије постао је 16. фебруара 1925, а редовни 17. фебруара 1936. године. Секретар Академије уметности постао је 28. марта 1946. и ту функцију вршио је наредне две године. Секретар Одељења литерaтуре и језика био је од 1948. до 1951. године. Награду за животно дело добио је 1954. године. Oд 4. октобра до 3. новембра 2017. године.