Радивој Кашанин (1892–1989-2017) и Јован Карамата (1902–1967)

Радивој Кашанин (Бели Манастир, 21. мај 1892 – Београд, 30. октобар 1989) Јован Карамата (Загреб, 1. фебруар 1902 – Женева 14. август 1967) Радивој Кашанин - Поводом 125 година од рођења. Јован Карамата - Поводом 115 година од рођења. Oд 3. до 26. маја. 2017. године.  

Милош Н. Ђурић (1892–1967-2017)

(Бенковац, код Окучана, 3. јануар 1892 – Београд, 5. децембар 1967) хелениста, преводилац Поводом 125 година од рођења. Био је историчар филозофије и лингвиста, професор Филозофског факултета у Београду. За спољног сарадника Института за проучавање књижевности Српске академије наука изабран je 1951, дописни члан Академије постао је 14. јуна 1955, а редовни од 20. децембра 1961. Oд 29. марта до 28. априла.

Чедомиљ Мијатовић (1842–1932-2017)

(Београд, 6. октобар 1842– Лондон, 14. мај 1932) историчар, политичар и економиста Поводом 175 година од рођења. Био je историчар, политичар и економиста, професор Велике школе y Београду, министар финансија и иностраних дела, посланик y Цариграду и Лондону и државни саветник. Редовни члан Српског ученог друштва постао је 1867, а Српске краљевске академије 1887. Био је председник СКА од 1888. до 1889. Oд 8. до 24. марта. 2017. године.