Трибина Библиотеке САНУ

Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке.

ТРИБИНА У НАЈАВИ

Помени давних сеоба : знамења српске повеснице / Динко Давидов. - Нови Сад : Православна реч, 2017 

Говоре: академик Динко Давидов
академик Момчило Спремић
проф. др Мира Радојевић

Уторак, 17. април, 13 сати, Свечана сала САНУ