Критичко издање дела Иве Андрића. Коло 1, књ. 15 / уредник Зорица Несторовић. – Београд : Задужбина Иве Андрића, 2017

Књ. 1, Приповетке : Српска књижевна задруга, Београд, 1924. / Иво Андрић ; приредио Милан Алексић.
Књ. 2, Приповетке : Српска књижевна задруга, Београд, 1931. / Иво Андрић ; приредила Зорица Несторовић.
Књ. 3, Приповетке 2 : Српска књижевна задруга, Београд, 1936. / Иво Андрић ; приредила Драгана Грбић.
Књ. 4, Нове приповетке : Култура, Београд, 1948. / Иво Андрић ; приредила Марија Благојевић.
Књ. 5, Лица : Младост, Загреб, 1960. / Иво Андрић ; приредила Слађана Јаћимовић.

Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ

Говоре: академик Миро Вуксановић, председник Уређивачког одбора
проф. др Радивоје Микић, потпредседник Уређивачког одбора
проф. др Зорица Несторовић, руководилац пројекта и уредник

Уторак, 3. април, Свечана сала САНУ, 13 сати
Живот и дело српских научника. Књ. 11–15
/ уредник Владан Д. Ђорђевић. – Београд : САНУ, 2008–2016
Lives and work of the Serbian scientists
: [book of abstracts] / editor Vladan D. Đorđević. – Belgrade : SASA, 2017

Уводна реч: академик Владан Д. Ђорђевић

Говоре: академик Владимир Кањух
академик Драгослав Маринковић
академик Дејан Б. Поповић
академик Видојко Јовић
проф. др Снежана Бојовић

Свечана сала, уторак 27. март 2018. у 13.00 часова.
Мигранти у Европи 21. века : зборник радова са научног скупа одржаног 5–6 маја 2017. Migrants in 21st century Europe : proceedings of the international conference held on 5–6 May 2017 / уредник Тибор Варади. – Нови Сад : САНУ, Огранак САНУ у Новом Саду, 2017 и Становање Рома у Србији : стање и изазови / уредници Тибор Варади, Злата Вуксановић-Мацура. – Београд : САНУ, 2017 Говоре: академик Тибор Варади академик Јасмина Грковић-Мејџор др Злата Вуксановић-Мацура Свечана сала, уторак 6. март 2018. у 13.00 часова.
Чудотворна икона у Византији / Бојан Миљковић ; уредник Љубомир Максимовић. – Београд : Византолошки институт САНУ, 2017 и Зборник радова Византолошког института. Књ. 53 / уредници Љубомир Максимовић, Бојана Крсмановић. – Београд : Византолошки институт САНУ, 2016 Поздравна реч: академик Љубомир Максимовић, потпредседник САНУ Говоре: дописни члан Миодраг Марковић др Бојана Крсмановић др Бојан Миљковић Свечана сала, уторак 20. фебруар 2018. у 13.00 часова.
Српски молитвеник. Споменица Милану Решетару 1512–1942–2012 / уредници Јасмина Грковић-Мејџор, Виктор Савић. Београд : САНУ : Фонд „Ђорђе Зечевић“ за унапређење и заштиту ћириличког писма, 2016 Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ Говоре: академик Предраг Пипер академик Јасмина Грковић-Мејџор др Виктор Савић Свечана сала, уторак 6. фебруар 2018. у 13.00 часова.