Наука: стање, стратегија, перспективе зборник радова са научног скупа одржаног 5. и 6. јуна 2015. уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2016 Говорили: академик Зоран Љ. Петровић дописни члан Александар Костић проф. др Вера Дондур Свечана сала, уторак 28. фебруар 2017. у 13.00 часова.
Пруст и виолина у Забели о Михаилу Ђурићу поводом петогодишњице његовог упокојења : (2011–2016) Данило Н. Баста. – Београд : Досије студио, 2016 Чувар достојанства филозофије : споменица о годишњици смрти академика Михаила Ђурића : (1925–2011) Приредио Данило Н. Баста. – Београд : Досије студио, 2012 Говоре: академик Данило Н. Баста проф. др Часлав Д. Копривица проф. др Илија Марић Свечана сала, уторак 14. фебруар 2017. у 13.00 часова.
Едиција Корени : српске земље, насеља, порекло становништва и обичаји фототипско издање радова Јована Цвијића и његових следбеника / уредник и приређивач Борисав Челиковић. Књ. 1–29. – Београд: Службени гласник: САНУ, 2011–2016 Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ, др Јелена Триван, директор и главни уредник Службеног гласника Говорили: академик Александар Лома академик Часлав Оцић Борисав Челиковић, приређивач Свечана сала, уторак 31. јануар 2017. у 13.00 часова.
Византијско наслеђе и српска уметност. Књ. 1–3 главни уредници Љубомир Максимовић, Јелена Триван. Београд: Српски комитет за византологију: Службени гласник: Византолошки институт САНУ, 2016 Говорили: академик Љубомир Максимовић, главни уредник проф. др Драган Војводић, уредник др Даница Поповић, уредник Свечана сала, уторак 17. јануар 2017. у 13.00 часова.