Пентикостар, јеромонах Мардаријe,
Мркшина црква, 1566. /БСАНУ, R 184/

Збирке Библиотеке САНУ

У оквиру Библиотеке САНУ постоји неколико збирки и посебних библиотека које својим садржајем, пореклом и вредношћу представљају засебне и препознатњиве целине. Збирку старе и ретке књиге у Библиотеци САНУ чини око 3.500 наслова старих и ретких књига и периодике (новина, часописа, алманаха, календара). Посебне библиотеке су поклоњене или откупљене библиотечке целине, које су примљене на трајно чување и коришћење у складу са уговорима и са Правилником о раду Библиотеке САНУ. Библиотека има 40 таквих целина, у којима је више од 50.000 монографских и серијских наслова. У Библиотеци се налази и лична библиотека Вука Караџића.

Библиотека САНУ поседује богату збирку референтне литературе, која обухвата капиталне националне енциклопедије, домаће и стране, најзначајније стручне енциклопедије, лексиконе као и биографске, језичке и стручне речнике и друга издања.

Збирку некњижне грађе чини близу 3.000 јединица микрофилмова и микрофиша, картографске грађе (карте, атласи и планови), дискова са аудио и видео записима и електронским изворима, мањи број VHS и аудио трака, грамофонских плоча, штампаних музикалија и др. Садржај збирке је углавном везан за рад Академије и њених чланова.

У Библиотеци САНУ прикупља се документација о члановима и историјату САНУ и установа које су јој историјски претходиле, Друштва српске словесности (1841–1864), Српског ученог друштва (1864–1892) и Српске краљевске академије (1886–1947). Документациона грађа обухвата период од 1842. године до данас и садржи разнородне биобиблиографске податке за око 1.400 чланова Академије и њених претходница. Грађа се разврстава и улаже у досијеа. У главним досијеима чланова чувају се: реферат за избор члана у Академију, биографија и библиографија са допунама, годишњи извештаји о раду, дописи о одликовањима и признањима и њихове копије, некролог и сл. У тзв. помоћним досијеима чува се сакупљена штампана грађа о члановима Академије.

У Библиотеци се налази и фототека са око 10.000 фотографија, углавном портрета чланова Академије и друштава која су јој претходила.