Први професори Универзитета у Београду.
Снимљено 1905. године /БСАНУ, Ф XXIV/

Фототека

У оквиру Библиотеке налази се и фототека са приближно 10.000 фотографија, већином портрета чланова Академије и друштава која су јој претходила. Поред портретних, у фототеци се могу наћи и групне фотографије чланова Академије, зграде Академије, као и нешто мањи број фотографија значајних личности, углавном српске културне и политичке историје 19. и 20. века. Највећи део збирке за период 1841–1947. чине репринти старих фотографија. Организованим фотографисањем чланова, за које је Академија ангажовала мајсторе фотографије Драгољуба Кажића и Драгана С. Танасијевића, настала je колекција од око 300 ауторских, уметничких портрета, урађених у црно-белој техници, формата 13 × 18 cm. Мањи део колекције објављен је у два каталога, Каталогу фототеке САНУ 1841–1947 и Каталогу фототеке САНУ 1948–2000. Део збирке који је представљен у тим каталозима доступан је и у електронском облику.