ТРАДИЦИОНАЛНО АРХИТЕКТОНСКО НАСЛЕЂЕ У РЕГИОНУ СТАРЕ ПЛАНИНЕ

Од 22. марта до 11. априла

 

Изложба под називом „Традиционално архитектонско наслеђе у региону Старе планине” др Горице Љубенов, дипломираног инжењера aрхитектуре, биће отворена у четвртак, 22. марта, у Галерији науке и технике САНУ. Циљ изложбе је да се шира јавност упозна са лепотом и богатством  облика  архитектонског  наслеђа Старе планине, као и изузетно лошим стањем очуванисти народног градитељства с краја 19. и почетка 20. века.

На изложби ће бити представљни традиционални елементи на кућама, који су у савременом градитељству и у савременом начину живота изгубили функцију. Примери ретких сачуваних кућа сведоче о богатој ризници градитељског фонда,  о начину живота старопланинског сељака и његовим потребама.