МАРИЈА ГЛУВАКОВ МЕДЕНИЦА (КЛАВИР)
ЕНДРЕ БАРНА (КЛАВИР)

На програму: БАХ, БЕТОВЕН, ЛИСТ

1. фебруар, 2018.

ФИЛИП ТОМИЋ (ВИОЛОНЧЕЛО)
ЈОВАНА РАДОВАНОВИЋ (КЛАВИР)

На програму: БЕТОВЕН, БРАМС

29. јануар, 2018.

БАЊАЛУЧКИ ТРИО
СОЊА МАРКОВИЋ (КЛАВИР)
СОЊА ВОЈВОДИЋ (ВИОЛИНА)
ЛИДИЈА ПАУЛИН (ВИОЛОНЧЕЛО)

На програму: МОЦАРТ, АРЕНСКИ,
ПЈАЦОЛА

25. јануар, 2018.

ЈЕЛЕНА КОСТИЋ (КЛАВИР)

На програму: МЕТНЕР

22. јануар, 2018.

НАТАЛИЈА СТОШИЋ (ВИОЛИНА)
НАТАЛИЈА МЛАДЕНОВИЋ (КЛАВИР)

На програму: БАХ, РАВЕЛ, ГРИГ

18. јануар, 2018.