НАТАЛИЈА СТОШИЋ (ВИОЛИНА)
НАТАЛИЈА МЛАДЕНОВИЋ (КЛАВИР)

На програму: Бетовен, Паганини, Михајловић, Бах

16. јануар 2017.

ЈЕЛИЦА ИЊАЦ (ВИОЛИНА)
КАТАРИНА ХАЏИ-АНТИЋ ТАТИЋ (КЛАВИР)

На програму: Бах, Моцарт, Брамс, Сарасате

12. јануар 2017.

ГАЛИНА НИКОЛИН (КЛАВИР)

На програму: Хајдн, Шопен, Менделсон

9. јануар 2017.