Редовни и дописни чланови и чланови ван радног састава

Српска академија наука и уметности у овом тренутку има104 редовна, 36 дописних, 99 иностраних и 15 чланова ван радног састава. Редовни и дописни чланови су држављани Републике Србије који живе и раде у домовини. Чланови САНУ ван радног састава бирани су само у периоду између 1985. и 2006. године. То су држављани Србије који живе и раде ван граница Републике Србије. Повратком у домовину, не постају аутоматски чланови Академије већ морају да прођу комплетну процедуру кандидовања, као да се ради о пријему нових чланова. Актуелни закон и Статут САНУ не предвиђа избор чланова Академије ван радног састава. Инострани чланови САНУ су страни држављани, изузетно заслужни за општи напредак науке и уметности и за развој научних и уметничких веза између земље у којој делују и Републике Србије.

Чланство по одељењима:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И ГЕО-НАУКЕ
ОДЕЉЕЊЕ ХЕМИЈСКИХ И БИОЛОШКИХ НАУКА
ОДЕЉЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
ОДЕЉЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
ОДЕЉЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ НАУКА
ОДЕЉЕЊЕ ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ