Друштво српске словесности
(1846-1850)

1846.
21.01. Донет је пословник о раду и правима и дужностима чланова (Устројеније), (Гл. ДСС 1 (1847) VIII – XIII).
26.12. Јован Стерија Поповић објављује први извештај о Народном музеју: Стање србског народног музеума (Гл. ДСС 1 (1847) 153-183).
29.12. Јован Стејић предлаже да се предузме прикупљање података и споменика за историју српског народа.
29.12. Oбјављен је Речник географијско-статистични Србије Јована Гавриловића.
1847.
20.01. Аврам Петронијевић износи план “како би се могло доћи до нове српске историје” (Гл. ДСС 2 (1849) 156-160).
08.05. Кнез Александар издаје уредбу са новим Уставом Друштва (Гл. ДСС 1 (1847) V-VII).
20.05. Константин Бранковић, уредник Гласника, у Прегледу предмета за Гласник јасно дефинише задатке Друштва: \n а) обрађивање језика: теоријски (лексички и граматички) и практично (објављивање оригиналних књижевних радова и преводи класика); \n б) распрострањивање наука у народу Српском (Гл. ДСС 1 (1847) I-IV).
20.05. Објављени су: Горски вијенац Петра Петровића Његоша, Нови завјет у преводу Вука Караџића и Рат за српски језик и правопис Ђуре Даничића.\n О трошку Друштва средином године излази први број Гласника ДСС и Описаније древности у Светој (Атонској) Гори Димитрија Аврамовића.
1848.
01.01. На породичном имању на Сењаку, Владимир Јакшић почиње прва климатолошка мерења у Србији – Сиксовим термометром који је с пролећа 1847. донео из Хајделберга . ( Гл. ДСС 3 (1851) 262-276)
19.02. Друштво од Правитељства добија дозволу да своје књиге може бесплатно да шаље и прима.( Гл. ДСС 3 (1851) 262-276)
31.10. Коста Цукић је предложио да се за чланове Друштва укине правописна забрана из 1832.године (Гл. ДСС 2 (1849) 281-282).
31.10. Објављени су: Дјеловодни протокол од 1812. маја 21. до 1813. августа 5. Кара-Ђорђа Петровића од Исидора Стојановића, Србска граматика ( Део први) од Петра Нинковића и превод Гаврила Поповића, Часови благоговјенија (по Чокеу)
1849.
02.01. Ђура Даничић је изабран за дописног члана.
14.04. Атанасије Николић предлаже оснивање општинских читаоница у Србији.
14.05. Друштво је подељено у 5 одсека: језикословни , исторички, правословни (правне и државне науке, статистика и политичка економија), философијски и природословни (Гл. ДСС 3 (1851) 277).
14.05. Објављени су: Рјечник србско-нјемачко-латински Григорија Лазића, Животоописаније славни људи старог и новиег века Гаврила Поповића и Мислословлје или Логика за младеж Константина Бранковића.
1850.
08.01. Јосиф Панчић је изабран за дописног члана.
05.02. Друштво откупљује рукописе покојног Исидора Стојановића – грађу за новију српску историју.
23.04. Друштво се обраћа дописном члану Сипријану Роберу, професору словенских књижевности у Паризу, да из париске Народне библиотеке попише све књиге и рукописе који се односе на српску историју (Гл. ДСС 3 (1851) 285).
29.04. Димитрије Тирол извештава да је од Катарине Деметровић из Темишвара добио велики број докумената о породици грофа Ђурђа Бранковића које она уступа Друштву (Архив ДСС, 65).
29.04. Објављени су: Србска граматика Јована Балукчића, Антропологија и Психологија у преводу Јована Стејића, Астрономија и Физика у преводу Константина Бранковића и Јестаствено земљописаније у преводу Милована Спасића.