Друштво српске словесности
(1856-1861)

1856.
09.04. Владимир Јакшић издаје Упутство за мерење, осматрање и бележње метеоролошких података у Србији (Гл. ДСС 8 (1856) 294-305).
  15.05. Попечитељство је решило да се Друштво из просторија Лицеја пресели у кућу Ваје Илијћа у Абаџијској чаршији.
1857.
13.01. Ђура Даничић је изабран за секретара Друштва.
31.10. Јосиф Шафарик извештава о свом раду на истраживању споменика српске историје у Млетачком архиву (Гл. ДСС 9 (1857) 292-307).
31.10. У овој години Друштво је прикупило знатан број старих рукописа, преписа, старина и новаца.
1858.
29.05. Секретар друштва Ђура Даничић долази у сукоб са министром просвете Димитријем Црнобарцем око примене правописа у дипломама за новоизабране чланове.
31.05. Министарство просвете наређује да се Друштво мора придржавати званичног правописа.
08.06. Друштво одбија да се повинује наредби Министарства.
15.06. Вук Караџић учествује у раду седнице и Друштво се одриче старих правописних правила које је некада само прописало. Спор око правописа детаљно је објављен у Распра између пређашње владе и Друштва србске словесности (Гл. ДСС 11 (1859) 463-481).
  15.06. Објављени су: Српска синтакса Ђуре Даничића и Споменици Србски од 1395. до 1423… Меда Пуцића.
1859.
23.11. Попечитељ и председник Друштва Димитрије Матић укинуо је важност уредаба о правопису из 1832, 1850. и 1852, којима је било забрањено не само штампати него и уносити у Србију књиге штампане другим правописом.
1860.
10.01. Главној седници присуствује престолонаследник Михаило и својим говором стаје на страну Друштва у спору око правописа.
10.01. У Гласнику 12 Даничић и Панчић објављују своје радове писане Вуковим правописом. – Јосиф Шафарик издаје прву књигу Српских споменика Млетачког архива. – Трудом Ђуре Даничића Друштво је издало Живот Светога Саве од Доментијана.
1861.
29.11. Ђура Даничић даје оставку на секретарски положај због непремостивих тешкоћа око публиковања “Рјечника из књижевних старина српских”.