Српска краљевска академија
(1891-1895)

1891.
11.03. На скупу целокупне Академије расправља се о удруживању СУД и Академије (СКА Год. 5 (1892) 2-5).
1892.
10.02. На основу чл. 7. тачке 3. Закона о изменама и допунама у Основном закону о Академији чланови Друштва постали су почасни чланови Академије.
28.04. У згради Академије усвојена су и потписана правила о оснивању Српске књижевне задруге, Стојан Новаковић изабран је за председника, Ј.Ј.Змај за потпредседника а Љубомир Јовановић за секретара СКЗ.
  18.11. Димитрије Нешић указом је постављен за председника Академије.
1893.
18.01. На скупу председништва секретар Милан Ђ. Милићевић чита писмо министра просвете у коме се изражава жаљење што “Академија при бирању краља Милана и кнеза Николе 28. дец. прошле год. није удесила да они буду изабрани акламацијом” (СКА Год. 6 (1893) 119).
09.02. Љубомир Стојановић на скупу Академије филозофских наука приказује Мирослављево јеванђеље у одломцима које је преписао у Хиландару (СКА Год. 6 (1893) 82).
12.04. На предлог Стојана Новаковића основан је Лексикографски одсек (СКА Год. 7 (1894) 63 + 163-165).
04.10. Јован Жујовић предлаже да се основа Народног музеја прошири и да у њега уђе и Jестаственички музеј (СКА Год. 7 (1894) 70).
18.12. Одржан је свечани скуп Мађарске академије наука у помен њеном члану Јосифу Панчићу (СКА Год. 7 (1894) 115 + 175-177).
18.12. Објављена је: Геологија Србије (Први део), Јована Жујовића.
1894.
06.02. Академија филозофских наука одлучила је да се Живот Срба сељака Милана Ђ. Милићевића штампа као прва књига Српског етнографског зборника (СКА Год. 8 (1894) 38-39).
  06.02. Објављена је докторска теза Михајла Петровића у Извештајима Француске академије наука.
1895.
19.12. Министар просвете извештава СКА да је одобрио оснивање фонда за подизање Јестаственичког музеја и моли Академију “да прими под управу цео рад на овом подузећу” (СКА Год. 9 (1896) 118-120).