Српска краљевска академија
(1901-1905)

1901.
  06.01. Јован Цвијић излаже резултате својих студија о географији и геологији Старе Србије и Македоније (СКА Год. 14 (1901) 50).
24.01. Основана је задужбина архимандрита Нићифора Дучића (СКА Год. 15 (1902) 54).
23.03. Министарство посвете уступа Академији музикалије Корнелија Станковића – 21 свеска са нотним записима српског православног појања (СКА Год. 15 (1902) 131-132).
  23.03. Изашао је први број Српског књижевног гласника под уредништвом Богдана Поповића и Каталог рукописа и старих штампаних књига, збирка СКА од Љ. Стојановића.
1902.
11.01. Основана је Задужбина Николе Крстића (СКА Год. 16 (1903) 26-31, 59-60)
02.05. Основана је Задужбина Пере К. Јанковића (СКА Год. 16 (1903) 24-26).
01.11. Двоспратна кућа Николе Крстића у Бранковој 5 прелази у својину СКА (СКА Год. 16 (1903) 94).
  01.11. Објављена је прва књига Старих српских записа и натписа Љубомира Стојановића и Насеља српских земаља, под уредништвом Јована Цвијића.
1903.
  01.02. Сима Лозанић указом је постављен за председника Академије.
17.02. Помоћник чувара Народног музеја Милоје М. Васић подноси извештај о археолошким ископавањима у Костолцу (СКА Год. 16 (1903) 201-228).
  29.05. Убијен je краљ Александар Обреновић.
05.09. Усвојен је предлог Етнографског одбора да се почне издавање Српске дијалектологије (СКА Год. 17 (1904) 120-121).
29.09. Одбор академика доноси нацрт за Историјску изложбу предмета из српског устанка, поводом прославе стогодишњице (СКА Год. 17 (1904) 125-127 ).
31.12. Привремени управник Музеја Српске земље, Петар С. Павловић подноси Академији извештај о стању музеја и Предлог закона о Музеју (СКА Год. 17 (1904) 262-287).
1904.
  22.02. На годишњем свечаном скупу председник Академије Сима Лозанић говори о најновијем проналаску радиоактивних елемената и о значају тог открића за развитак хемије (СКА Год. 17 (1904) 145-189).
22.03. Председништво решава да се Академија од 1. маја пресели у кућу Славка Грујића у Бранковој улици 34 (СКА Год. 18 (1905) 84-85).
01.09. У сали Народне скупштине, у присуству њ.в. краља Петра I, одржан је скуп поводом стогодишњице српског устанка. Отворен је Музеј Српске земље у приземним просторијама задужбине Стевче Михаиловића (СКА Год. 18 (1905) 147, 256).
1905.
  01.10. На свечаном отварању Универзитета, у име Академије говор држи Јован Жујовић (СКА Год. 19 (1906) 67-68, говор: 74-77).
13.11. Шведска академија шаље Академији правила о Нобеловој награди и неколико расписа за награду. Председништво је одлучило да распис за награду пошаље Филозофском факултету (СКА Год. 19(1906) 80)
13.11. Објављена је прва књига Српског дијалектолошког зборника : Дијалекти источне и јужне Србије Александра Белића.