Српска краљевска академија
(1911-1915)

1911.
07.05. Андра Стевановић је приказао скице за Академијин дом које је израдио са арх. Драгутином Ђорђевићем (СКА Год. 25 (1912) 89).
25.05. Руска академија покреће оснивање Савеза словенских Академија и Учених друштава и позива СКА да учествује у раду (СКА Год. 25 (1912) 106-107).
01.06. Председник Академије Стојан Новаковић реферише о састанку у ЈАЗУ поводом израде плана за Југословенску енциклопедију (СКА Год. 25 (1912) 93-97).
14.12. Андра Стевановић подноси извештај Државном савету Краљевине Србије о немогућности проучавања српских старина у Старој Србији и Македонији (СКА Год. 25 (1912) 375-379).
  14.12. Објављени су Елементи математичке феноменологије Михајла Петровића. Многи научници сматрају да је овим радом Петровић био претеча Винеровој кибернетици. – На Међународној изложби у Риму у Српском павиљону централно место заузима Мештровићев Видовдански храм. – У Београду је основан Секретаријат Руског археолошког института са циљем да се помогну истраживања у Винчи, једном од најзначајнијих праисторијских налазишта у Европи.
1912.
22.02. На Свечаном годишњем скупу председник Стојан Новаковић, говори о 25 година рада Академије (СКА Год. 25 (1912) 186-188).
  22.02. У Гласу 87 објављен је Прилог теорији математске климе Милутина Миланковића. – Објављени су Законски споменици српских држава средњега века Стојана Новаковића.
1913.
06. и 09.05. Академија оштро реагује на апел који је 1. априла упутила Бугарска академија наука словенским академијама о деловању српских политичких и војних снага у Македонији, наглашавајући да није задатак научних установа да процењују политичке поступке појединих влада (СКА Год. 27 (1914) 97-98, 142-151, 181).
06. и 09.05. Објављена је Огледна свеска Академијиног речника Момчила Иванића.
1914.
  Светски рат потпуно је прекинуо рад Академије. Граната је погодила зграду у којој је Академија била смештена, срећом без већих последица јер је архива била евакуисана. Оштећена је библиотека. У току рата, у Нишу је умро председник академије Стојан Новаковић. Наследио га је Јован Жујовић који је вршио дужност у току рата и обновио академијину делатност. (Извештај у: СКА Год. 28 (1921) 131-147, 153-170, 182-201).
1915.
  Светски рат потпуно је прекинуо рад Академије. Граната је погодила зграду у којој је Академија била смештена, срећом без већих последица јер је архива била евакуисана. Оштећена је библиотека. У току рата, у Нишу је умро председник академије Стојан Новаковић. Наследио га је Јован Жујовић који је вршио дужност у току рата и обновио академијину делатност. (Извештај у: СКА Год. 28 (1921) 131-147, 153-170, 182-201).
  02.04. Јован Жујовић указом је постављен за председника Академије.