Српска краљевска академија
(1916-1920)

1916.
  Светски рат потпуно је прекинуо рад Академије. Граната је погодила зграду у којој је Академија била смештена, срећом без већих последица јер је архива била евакуисана. Оштећена је библиотека. У току рата, у Нишу је умро председник академије Стојан Новаковић. Наследио га је Јован Жујовић који је вршио дужност у току рата и обновио академијину делатност. (Извештај у: СКА Год. 28 (1921) 131-147, 153-170, 182-201).
1917.
Светски рат потпуно је прекинуо рад Академије. Граната је погодила зграду у којој је Академија била смештена, срећом без већих последица јер је архива била евакуисана. Оштећена је библиотека. У току рата, у Нишу је умро председник академије Стојан Новаковић. Наследио га је Јован Жујовић који је вршио дужност у току рата и обновио академијину делатност. (Извештај у: СКА Год. 28 (1921) 131-147, 153-170, 182-201).
1918.
Светски рат потпуно је прекинуо рад Академије. Граната је погодила зграду у којој је Академија била смештена, срећом без већих последица јер је архива била евакуисана. Оштећена је библиотека. У току рата, у Нишу је умро председник академије Стојан Новаковић. Наследио га је Јован Жујовић који је вршио дужност у току рата и обновио академијину делатност. (Извештај у: СКА Год. 28 (1921) 131-147, 153-170, 182-201).
1919.
06.10. Југославенска академија знаности и умјетности шаље Академији на увид Правилник о оснивању Биолошке станице на Јадрану (СКА Год. 28 (1921) 30-47).
20.12. Академија приступа Савету Академија (Union académique de recherches) који је основан на предлог Француске (СКА Год. 28 (1921) 93).
  20.12. На Конференцији мира у Паризу 1919/1920, у историјско-етнографској секцији, учествују Јован Цвијић, Тихомир Ђорђевић, Александар Белић, Јован Радонић, Станоје Станојевић, Никола Радојчић, Нико Жупанић.
1920.
  07.03. Председник Јован Жујовић говори о задацима Академије а секретар Љубомир Стојановић подноси извештај о стању у коме се Академија затекла после ослобођења (СКА Год. 28 (1921) 99-204).
12.03. Министар просвете ставља на располагање 15 000 динара за јестаственичко истраживање нових крајева Србије, ослобођених 1912. (СКА Год. 29 (1920) 52).
04.04. На предлог председника Јована Жујовића одлучено је да Академија ступи у Union Académique Internationale (Брисел) (СКА Год. 29 (1921) 97).