Српска краљевска академија
(1921-1925)

1921.
  12.04. Јован Цвијић указом је постављен за председника Академије.
23.05. Хрватско природословно друштво сазива конгрес природњака целе краљевине у заједници са свим академијама и универзитетима (СКА Год. 30 (1922) 17).
30.05. Академија уметности доноси одлуку о сређивању Народног музеја (СКА Год. 30 (1922) 107-109).
17.10. Интернационална унија академија за геодезију и геофизику (Лондон) позива Академију да учествује на општој конференцији (СКА Год. 30 (1922) 19).
05.12. Председништво расправља о документима Аустријског архива који треба да припадну Србији (СКА Год. 30 (1922) 136).
1922.
28.05. Владимир Ћоровић образлаже неповољно склопљен уговор, од 5. и 15. априла 1920, о архивалном питању између Аустрије и Краљевине СХС.
  28.11. Прослава 50-годишњице научног рада Симе Лозанића.
27.12. Универзитет и Академија славе 100 годишњицу рођења Луја Пастера (СКА Год. 31 (1923)160-168).
27.12. Објављена је палеографско-језичка студија В. Јагића: Козма Индикоплов по српском рукопису г. 1649
1923.
  01.01. Андра Стевановић и Драгутин Ђорђевић подносе извештај о зидању Академијине зграде (СКА Год. 31 (1923) 102-104).
25.02. Одбор за Даничићеву прославу предлаже издавање списа и зборника радова о Даничићевом животу (СКА Год. 32 (1924) 31-33).
04.06. Никола Вулић подноси извештај са седнице Међународне уније Академија у Бриселу на којој је одлучено да се издају: Речник средњовековног латинског, Археолошка карта и Корпус латинских натписа (СКА Год. 32 (1924) 47-50).
29.10. Председништво одлучује да изда под закуп просторије у новој згради академије (СКА Год. 32 (1924) 76).
1924.
28.01. Усвојен је Статут Националног географског одбора Међународне географске уније у Краљевини СХС (СКА Год. 32 (1924) 89-90).
02.03. Стеван Бошковић, делегат Академије, подноси извештај са Првог скупа Међународног геодетско-физичког савеза у Риму, маја 1922. (СКА Год. 32 (1924) 106-111).
03.05. Станоје Станојевић на конференцији у Загребу говори о организацији рада на издавању Народне енциклопедије.
03.11. Усваја се молба француских математичара да Академија буде покровитељ њихове публикације Memorial des sciences Mathématiques (СКА Год. 33 (1925) 27).
03.11. Иво Андрић добија књижевну награду СКА из фонда Љубомира Михајловића. – Објављена је Дубровачка нумизматика Милана Решетара.
1925.
22.04. Живојин Перић подноси реферат о Пројекту Лиге народа за заштиту научне својине (СКА Год. 33 (1925) 79-101).
12.10. Тома Живановић приказује своју расправу Конструкција једног новог правно-филозофског правца (СКА Год. 34 (1926) 44-46).
  18.10. Прослава стогодишњице рођења Ђуре Даничића (СКА Год. 34 (1926) 121-234).
01.11. Брана Петронијевић саопштава резултате својих истраживања о археоптериксу.
01.11. Објављени су: Ситнији списи Ђуре Даничића, Српски акценти Ђуре Даничића и Ерлангенски рукопис српскохрватских народних песама Герхарда Геземана.