Српска краљевска академија
(1926-1930)

1926.
12. и 13.05. На скупу Академије природних наука у присуству делегата из ЈАЗУ расправља се о подизању Океанографског института (СКА Год. 35 (1927) 21-30).
19.05. На предлог Андре Стефановића осниван је Фонд за испитивање српског техничког фолклора (СКА Год. 35 (1927) 108-109).
26.05. Академија поверава Богдану Гавриловићу да са једним чланом из ЈАЗУ изради статут Националне секције Међународног савеза математичара (СКА Год. 35 (1927) 31 и 35).
1927.
  16.01. Умро је председник Академије Јован Цвијић. Скуп целокупне Академије одлучује да се оснује Задужбина Јована Цвијића за организовање свестраног проучавања Балканског полуострва.
  09.03. Прослављена је 80-годишњица рођења Симе Лозанића.
14.03. Председништво одобрава Статут Националног комитета математичара за Краљевину СХС који су израдили Михајло Петровић и Богдан Гавриловић (СКА Год. 36 (1928) 53).
10.06. На скупу Академије природних наука Иван Ђаја саопштава текст статута Националног комитета биолошких наука (СКА Год. 36 (1928) 22 и 212-215).
1928.
  31.01. Слободан Јовановић указом је постављен за председника Академије.
13.02. Донета је одлука о издавању Астрономског годишњака (СКА Год. 36 (1928) 74-75).
26.11. Председништво покреће питање о организовању научног рада целокупне Академије (СКА Год. 37 (1929) 73-74).
1929.
01.04. Министарство иностраних дела упућује писмо о проучавању и публиковању наше историјске грађе у бечким архивама (СКА Год. 38 (1930) 40).
16.12. Председништво доноси Правилник о уређењу рада у СКА (СКА Год. 38 (1930) 403-407).
16.12. Изашла је четврта књига Народне енциклопедије Станоја Станојевића.
1930.
13.01. На скупу Председништва усвојен је статут Југословенског историјског друштва (СКА Год. 38 (1930) 92-93).
24.02. Донет је програм конгреса словенских географа и етнографа који ће се одржати у Београду (СКА Год. 38 (1930) 32).
10.11. Брана Петронијевић подноси извештај о свом учешћу на 7. интернационалном конгресу филозофа у Оксфорду (СКА Год. 39 (1930) 260-272).
10.11. Из Фонда Михаила Пупина објављена је прва књига La peinture serbe du moyen âge, Владимира Петковића.