Српска краљевска академија
(1941-1947)

1941.
06.04. Бомба је погодила улични део Академијине зграде у Бранковој 15 и том приликом уништени су снимци повеља и исписи из париских архива, као и део библиотеке (извештај: СКА Год. 51 (1946) 68-73).
13.05. Донета је одлука да се Академија (библиотека, архив, етнографска и рукописна збирка) привремено пресели у Бранкову 13, задужбину С. Игуманова (СКА Год. 51 (1946) 41).
19.07. Немачке окупационе снаге реквирирају део Академијине зграде, односе старе српске и италијанске повеље и пописују старе рукописе из Академијине архиве (детаљан извештај :СКА Год. 51 (1946) 42-43 и 84-95).
17.09. Прочитан је извештај управника Народне библиотеке о томе како је библиотека изгорела (СКА Год. 51 (1946) 49).
  17.09. Објављени су: Kanon der Erdbestahung und seine Anwendung auf das Eisceitenproblem Милутина Миланковића и студије из српске религије Веселина Чајкановића: О српском врховном богу.
1942.
06.05. Фелдкомандатура упућује акт којим се Академији забрањује јавни рад (СКА Год. 51 (1946) 148).
18.05. Поводом дописа фелдкомандатуре од 6. маја и после саслушања секретара Академије Јована Радонића, Председништво одлучује да “Академија рад продужи у тишини” (СКА Год. 51 (1946) 123).
1943.
03.09. Скуп Академије уметности одржан је у атељеу Ђорђа Јовановића где је представљено његово дело Наука и уметност (велика група) намењено за нову зграду Академије (СКА Год. 51 (1946) 171-173) /данас у холу Академијине зграде/.
25.10. Одлучено је да се архив и грађа за речник склоне и заштите од бомбардовања (СКА Год. 51 (1946) 204).
19.11. Председништво изражава захвалност Војиславу Мишковићу на организацији сређивања и враћању архиве у оправљену зграду Академије (СКА Год. 51 (1946) 248).
1944.
01.02. Српска народна банка извештава Академију да је “примила на обично чување без одговорности 977 кутија у којима се налази материјал Лексикографског одбора” (СКА Год. 51 (1946) 218).
03.03. Приликом сеобе магацина књига пронађена је у подруму Академије административна архива Српског ученог друштва. (СКА Год. 51 (1946) 246).
08.11. Секретар Академије подноси извештај о стању зграде , обезбеђењу имовине и о реквирирању просторија Академије током борби за ослобођење Београда (СКА Год. 51 (1946) 290 и 330).
1945.
05.01. На захтев представника штаба Црвене армије уступљена су им извесна издања која садрже податке о нашем народу. (СКА Год. 51 (1946) 297-298).
03.02. Оформљена је комисија за испитивање пословања и држања Академије за време окупације (СКА Год. 52 (1946) 142).
19.10. По наређењу реонске милиције скинута је са зграде у Бранковој 15 плоча са натписом Српска краљевска академија и замењена натписом Српска академија наука (СКА Год. 52 (1948) 78).
13.11. Српско археолошко друштво се припаја Академији, са својом имовином и часописом Старинар (СКА Год. 52 (1948) 83-84).
1946.
28.03. На свечаном годишњем скупу секретар Академије Војислав Мишковић подноси извештај о стању и раду Академије 1941-1945 (СКА Год. 52 (1948) 130-150).
1947.
  19.02. Одржана је прва седница тзв. Институтске комисије Председништва САН на којој је председник Александар Белић упознао чланове са садржином разговора вођених у Министарству просвете НРЈ око оснивања научних института и новој организацији научног рада (СКА Год. 53 (1950) 92-93).
25.04. На скупу целокупне Академије председник Белић и 11 чланова Институтске комисије подносе колективну оставку на чланство у Академији образлажући: „…последњи догађаји у Академији…показали су да међу члановима Академијиним нема слагања у схватању научних критерија и задатака њених…“ (САН Год. 53 (1946) 120–122).
03.05. Влада НР Србије доноси решење бр. 464 да се „услед указане потребе“ – „Пошто је 11 чланова Српске академије наука са председником поднело оставку“ – Образује Одбор „који ће обављати послове САН и представљати је до даљега“ и у овај одбор именује: Александра Белића, Милутина Миланковића, Вељка Петровића, Петра Колендића, Павла Савића и Пају Јовановића, одређујући да ће Одбор сам „на првој седници изабрати председника и секретара“ (САН Год. 54 (1947) 102–105).
06.05. На првој седници Одбора за вођење послова САН председник Белић чита акт Комитета за научне установе Владе НР Србије: Комитет сматра да, после оставке једанаесторице чланова САН на челу са председником А. Белићем, Српска академија наука у садашњем саставу не може примити ни испунити задатке који се пред њу, као највишу научну установу НР Србије, постављају. Самим тим Комитет сматра да су остали чланови САН на расположењу“. А. Белић затим извештава: „да је једна од првих Одборових дужности вођење текућих послова и скупљање грађе за стављање на расположење меродавним факторима при изради новог закона о Академији“ (САН Год. 54 (1947) 102–103).
30.06. Донет је Закон о САН.
15.07. Влада НР Србије доноси решење ВС Бр. 660: „Да Српска академија наука преузима све послове у онаквом саставу какав је имала на дан 25. априла 1947. год.“, тако да „Овим решењем ставља се ван снаге решење ВС Бр. 464, од 3. маја 1947, којим се образује Одбор за вођење послова САН“.
17.07. Одбор за вођење послова Академије престаје да врши функције и руковођење преузима Председништво на челу са Александром Белићем.